پرسونای مشتری کسب و کارت رو بساز!

با وب اپلیکیشن «پرسوناساز» بدون دغدغه، به شناخت کافی از پرسونای مشتری کسب و کارتون برسید، اون رو به راحتی ایجاد کنید و با اعضای تیمتون به اشتراک بذارید! :)